1 - 0
07.05.2024 - 16:45

Game Statistics

Shots on Goal

1
0

Yellow Cards

1
0

Red Cards

0
0

Kick-Off

Yellow Card

97 Milan Nestorik (Slovakia)

1'

Goal

71 Adam Kuľha (Slovakia)

47'

Game Statistics

Shots on Goal

1
0

Yellow Cards

1
0

Red Cards

0
0

Slovakia
Num Player Name Goal Assist Yellow Card Red Card Rating Player Value
21
Adam Bombicz
0 0 0 0 6 350K BC$
23
Dušan Dzíbela
0 0 0 0 6 230K BC$
69
Martin Jurkemik
0 0 0 0 6 250K BC$
71
Adam Kuľha
1 0 0 0 6 370K BC$
97
Milan Nestorik
0 0 1 0 6 200K BC$
18
Erik Jendrišek
0 0 0 0 6 230K BC$
15
Jaroslav Repa
0 0 0 0 6 240K BC$
14
Rudolf Beliš
0 0 0 0 6 230K BC$
13
Jakub Hudec
0 0 0 0 6 250K BC$
12
Matej Dolník
0 0 0 0 6 230K BC$
10
Tomáš Mikluš
0 0 0 0 6 360K BC$
9
Roland Černák
0 0 0 0 6 230K BC$
8
Martin Ďuráči
0 0 0 0 6 230K BC$
7
Filip Kis
0 0 0 0 6 230K BC$
2
Miroslav Porvazník
0 0 0 0 6 230K BC$
39
Martin Kopčan
0 0 0 0 6 230K BC$
33
Stanislav Pella
0 0 0 0 6 230K BC$
26
Martin Kapraľ
0 0 0 0 6 230K BC$
24
Erik Feriančik
0 0 0 0 6 230K BC$
Israel
Num Player Name Goal Assist Yellow Card Red Card Rating Player Value
23
GUY REFAELI
0 0 0 0 6 230K BC$
22
OFEK BENUN
0 0 0 0 6 370K BC$
21
AMIR ABELES
0 0 0 0 6 270K BC$
15
OFEK MALUL
0 0 0 0 6 230K BC$
11
ELIHAY ZABARY
0 0 0 0 6 230K BC$
96
AMAR GABAREEN
0 0 0 0 6 200K BC$
10
MORDEHAI MOTI KADOSH
0 0 0 0 6 270K BC$
9
AHMAD GABARIN
0 0 0 0 6 220K BC$
8
YOSSEF SARUSI
0 0 0 0 6 230K BC$
7
YUVAL SHABTAY
0 0 0 0 6 230K BC$
6
ADAR KALIR
0 0 0 0 6 230K BC$
5
SHIR MARAN
0 0 0 0 6 230K BC$
3
DOR NAVON
0 0 0 0 6 240K BC$
AMOS KLESS
0 0 0 0 6 230K BC$